Haugalandmuseene
 

Fotopriser

EKSPEDISJONSGEBYR

På alle bestillinger er det et ekspedisjonsgebyr på kr 100,- pr. ekspedisjon (inkl. moms)

FRAMSTILLINGSKOSTNADER

Digitale bildefiler sendt på e-post: 200,- (inkl. moms)


Papirkopier av digitale bildefiler

Format Pris
10×15 250,- (inkl. moms)
15x 20 250,- (inkl. moms)
20×30 300,- (inkl. moms)
30×40 400,- (inkl. moms)

 

BRUKSAVGIFT

For fotografi som skal brukes i kommersiell sammenheng (bøker, reklamemateriell, utstillinger,dekorasjon av vegger og lignende)
er  bruksavgiften kr 500 pr. foto ((inkl. moms). Satsen for spesielle bruksområder blir vurdert i hvert tilfelle.

Fotografi som skal brukes i masteroppgaver, forskningsrapporter, museumspublikasjoner og lokalhistorisk litteratur er fritatt for bruksavgift.

 

Veiledende priser 2017

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook