Haugalandmuseene
 

Samlingene

Museene har en viktig oppgave som samfunnsminne. Det vil si at vi skaper kunnskap gjennom innsamling, bevaring og forskning.

Fotosamlinger

Haugalandmuseene har over 600 000 foto i sine samlinger. Den største samlingen er arkivene etter avdøde fotografer i Karmsund folkemuseums fotosamling. Samlingene består av glassplater, plastnegativer og positive bilder. Fotopriser

GjenstandssamlingerR__deseike_00672.jpeg

Haugalandmuseene har til sammen ca 50.000 gjenstander, hvorav 2.000 kunsthistoriske og 9.000 fra 2. verdenskrig. Tidsmessig er 1800-1900-tallet best dokumentert. Områdene jordbruk, fiske, håndverk, sjøfart, interiør og husholdning fra by og bygd er godt representert blant de kulturhistoriske gjenstandene.

 

BygningerIMG_0442_crop_j1.jpg

Haugalandmuseene har 53 bygninger, til sammen over 10 000 m2. 50 av disse er antikvariske bygninger. De fleste inngår i miljøer eller tun i sine opprinnelige omgivelser. Noen bygninger er flyttet. Her er også nye bygninger med magasin og utstillingsfunksjon som magasinbygningen til Vikedal bygdemuseum og Karmsund folkemuseums båthus i Dokken.

 

Andre samlinger

Museene har også samlinger av muntlig tradisjon, intervjuer og arkivalia, lyd, og filmopptak. Noe forhistorisk materiale er også oppbevart/utstilt på museene.

Magasin

For å sikre samlingene på en betryggende måte kreves brannsikre magasin med klimastyring. I dag er ikke forholdene gode nok for alle. Haugalandmuseene har 4 000 m2 magasin inkludert et fellesmagsin for regionen i fellesmagasinet for museene i Rogaland på Åmøy. Klimastyring av magasinene er høyt prioritert og det er investert i avfuktere i flere magasiner.

Dataregistrering

Flere av museene i Haugalandmuseene har registrert deler av gjenstands- og fotosamlingen i dataprogrammet Win-Regimus. Konvertering til Primus som er i ferd med å bli standard registreringsprogram for hele landet, står på planen. Registreringene vil bli gjort via nettet med lagerplass hos Kultur-IT. Deler av den regional database er søkbar for publikum på Digitalt Museum.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook