Haugalandmuseene
 

Nasjonal minoritet

Romanifolket er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Denne statusen fikk de i 1999, da Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. De andre er rom (sigøynere), jøder, kvener og skogfinner. I Norden er den første dokumentasjon om folkegruppen fra 1505, da en gruppe meldte seg for kong Hans av Danmark-Norge. 

De fleset av romanifolket opplever seg som en særskilt minoritet og har alltid blitt behandlet som det. De har en felles historisk bakgrunn, et eget språk, og egne tradisjonelle yrker 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook