Haugalandmuseene
 

Båtreisende på Vestlandet

Karmsund folkemuseum vil i løpet av perioden 2006-2008 gjennomføre dokumentasjonsprosjektet ”Båtreisende på Vestlandet”. Prosjektet støttes med til sammen 1 million kroner av Norsk kulturråd og ABM-utvikling (statens senter for arkiv, bibliotek og museum).

Målet med prosjektet er å dokumentere romanifolkets historie langs kysten gjennom intervjuer og innsamling av fotografier og gjenstander. Det er av stor betydning at romanifolket selv kan fortelle sin historie, og at opplysningene som kommer inn kan bevares for framtidige generasjoner. Intervjuer, fotografier og annen dokumentasjon vil inngå som en del av Karmsund folkemuseums arkiv.

Ved å intervjue reisende i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, ønsker vi i første omgang å få større kunnskaper om livet til de reisende som har erfaringer fra et liv i båt. Dette er en kultur som forsvant i løpet av 1970- tallet, da de fleste reisende ble fastboende. Historie, ulike levemåter, handel og håndverk, overnattingssteder, møteplasser og reiseruter blant båtreisende er noen av elementene vi håper å få større innsikt i. Vi vil både legge vekt på en historisk dimensjon, og gjerne få økt innsikt i romanifolkets kultur i dag.

Har du opplysninger om noen av disse emnene, eller spørsmål så ta kontakt med prosjektleder Grethe Paulsen Vie, tlf: 52 70 93 64 eller mobil: 48 15 25 09.

I Haugalendingen – Årbok for Haugalandmuseene 2006 har Grethe Paulsen Vie skrevet  artikkelen «De båtreisende på Vestlandet – romanifolket som reiste sjøveien».  

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook