Haugalandmuseene
 

Årbokartikler

Museet i Haugesund 1925-1935

Haugesund museum Årshefte 1935 – 1945

Haugesund museum Årshefte 1945 – 1950

Årbok for Karmsund Årshefte 1951-1955

Årbok for Karmsund Årshefte 1956-1960

Årbok for Karmsund Årshefte 1961-1965

Årbok for Karmsund Årshefte 1966-1976

Årbok for Karmsund 1977-1983

Årbok for Karmsund 1984-1986

Årbok for Karmsund 1987-1992

Årbok for Karmsund 1993-1994

Årbok for Karmsund 1995-1996

Årbok for Karmsund 1997-1998

Årbok for Karmsund 1999-2000

Årbok for Karmsund 2001-2002

Årbok for Karmsund 2003-2004 – Haugesund 150 år

Årbok for Haugalandmuseene 2006 – Haugalendingen

Årbok for Haugalandmuseene 2007-2008 – Haugalendingen

Årbok for Haugalandmuseene 2009-2010 – Haugalendingen

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook