Haugalandmuseene
 

Årbok

Haugalendingen: Årbok for Haugalandmuseene er ei fornying av årbøkene som fleire av musea har gitt ut tidlegare og går inn i tradisjonen etter Årbok for Karmsund som har kome ut sidan 1935. Artikkeloversyn for heile serien.
____________________________________________________________

Haugalendingen: Årbok for Haugalandmuseene 209-2010 har kommunikasjon som tema. I Innleiinga gir Gerd Kristin Høivik frå redaksjonen greie for moderniseringsprosessen Noreg har gått gjennom sidan 1850.  Så følger 15 artiklar med tema frå Utsira i vest til Vindafjord i aust om kommunikason i vid forstand – frå kafeliv til båt- og vegbygging, og ferdsle til havs, til lands og i lufta med. Artikkeloversyn 2009-2010

___________________________________________________________________

Haugalendingen 2007-2008– Årbok for Haugalandmuseene har krig som tema. Boken har 18 artikler som omfatter lokalt minnestoff, populariserte hovudfagsoppgaver og ny forskning. 2. verdenskrig har en stor plass i boken, men også haugalendinger i Den spanske borgerkrigen, kvekermilitærnektere på 1800-tallet. Artikkeloversyn 2007-2008 Boka er utsolgt. Artiklene finnes som pdf-filer.

__________________________________________________________________

Haugalendingen: Årbok for Haugalandmuseene 2006 er først utgivelse i serien Årbok for Haugalandmuseene. Omslaget preges av felleslogoen for regionen Haugalandet – Norges fødested. Den bunadskledde jenta fra 1905 symboliserer barn og kvinners historie og intensjonen om at årboka skal fortelle historien til alle i regionen. Artiklene viser noe av mangfoldet av det museene formidler: fartøyvern, kunst, musikk og ikke minst forskningsresultater fra museets eget dokumentasjonsprosjekt «Båtreisende på Vestlandet». Artikkeloversyn 2006

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook