Haugalandmuseene
 

Vindafjordmuseet

HjemmesideBesøksadresse: Movegen 111, 5583 Vikedal

Telefon:  97 00 98 34/52 76 05 08

Epost: vindafjordmuseet@vindafjord.kommune.no

Hjemmeside:

https://www.vindafjord.kommune.no/kultur-og-fritid/museum/vindafjordmuseet.433771.aspx

Vindafjordmuseet er forma som eit tun med nybygg frå 1983, kvernhus, røykstove og stabbur. Museet ligg ved vegen mot Mo, ca 1 km nordaust for Vikedal sentrum.Samlingen består av gjenstander frå arbeids- og kvardagsliv, frå skipsverft og seilskutemodellar. Ei spesiell boksamling frå Det vigedalske Læseselskab.

 

Vindafjordmuseet inneheld og skulemuseet i Skjold, Ersland gamle skulestove. Her er det ope i samband med skulebesøk og arrangement.

Vindafjordmuseet er ein del av Haugalandmuseene AS.

På deira heimesider finn du nyttig informasjon.

Opningstider:

Tysdag  – kl. 08.00 – 15.00
Torsdag – kl. 08.00 – 12.00

Du er velkomen i denne tida.

Pris: Kr. 50,- / 30,-   Gruppe 6-10 pers: kr. 250, over 10 pers. kr. 500

I skuleferiar er museet ope på førespurnad. Ring 97 00 98 34 eller send e-post til: monica.haugan@vindafjord.kommune.no

Vikedal Local Museum consists of several buildings around a farm yard. In addition to the old

Buildings, mill, «røykstove» and a store house, there is a fairly new building from 1983.

The museum is located close to road to Mo, approximately, one kilometer northeast from

Vikedal centre. The collections consists of items from work and daily life, and from local ship

yards. Tall ship models are also included in the collections as well as a special book

collection from the old Vikedal Reading Society.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook