Haugalandmuseene
 

Stiftelsen Haugesjøen

Adresse: Sundgt. 175, 5527 Haugesund

Telefon: 52 71 33 20

Telefaks: 52 71 25 73

E-post: stif-hau@online.no.

Hjemmeside: http://www.haugesjoen.no/

Stiftelsen Haugesjøen har sin hovedbase på Kortanes, nord-øst på Risøy i noen av byens eldste sjøhus. Museumsavdelingen som er knyttet Haugalandamuseene, disponerer Wrangellsjøhuset, jakten ”Johanne Karine” og hønerævskøyta ”Kaia”.

Stiftelsen Haugesjøen er en privat stiftelse som har som formål å aktivisere ungdom ved å drive yrkesmessig attføring og opplæring. Formidling av kystkultur gjennom bevaring av fartøyer og sjøhus har vært viktig.

I tillegg driver Stiftelsen Haugesjøen Haugaland Motorsenter med en egen avdeling med autorisert bilverksted.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook