Haugalandmuseene
 

Nedstrand Bygdemuseum

Besøksadresse:  5560 Nedstrand

Telefon: 46 66 88 94/90 88 50 17

Epost: nedstrand.bygdemuseum@gmail.com

Åpningstid:

Sommersesong: juni-august

Søndag 15- 18

Resten av året etter avtale

Nedstrand har fortid som tollsted og » hovedstaden » i Ryfylke og er fortsatt et knutepunkt med ferje og hurtigbåt fra sør og øst.

Oppdag lokalhistorien med besøk på bygdemuseets mange avdelinger:

Gamle Stranda skule er hovudavdeling med kontor, møterom og skiftende utstillinger. Ungdomshuset på Baustad har temautstilling fra arbeids- og dagligliv på 1900-tallet.På Leiranger er det leidangstufter fra Vikingtiden, og på friluftsområdet på Leira er Nessa-skulen gjenreist med interiør fra 1860 – tallet.

Nyheit juni 2015.  I eit vernebygg på kaien på  Nedstrand kan ein besøke Tollbua  – Tollbua på Nedstrand er ein del av ein større tollstasjon  «Ryfylke Toldsted» . Bua frå 1550 er eit av dei eldste bevarte trebygningane i Rogaland.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook