Haugalandmuseene
 

Bokn Bygdemuseum

Besøksadresse: Håland, Vestre Bokn

Postadresse: 5561 Bokn

Telefon: 52 75 25 08

Telefaks: 52 75 25 15

Epost: jhavikbotn@bokn.kommune.no

Hjemmeside: http://www.bokn.kommune.no

Åpningstid:

Etter avtale

Bokn bygdemuseum viser samlingene sine i det gamle Ungdomshuset på Håland. Huset er noe ombygd, men formidler fortsatt mye av historien til ungdom- og avholdslagene som hadde aktiviteten sin her fra 1908.

Kjøkken, bestestue og soverom, skomakarverksted, skolestue, fiske- og jordbruksavdeling gir et levende inntrykk av livet på Bokn tidlig på 1900-tallet.

Museet disponerer kårhus, røykstove og kvernhus på Laupland.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook