Haugalandmuseene
 

Karmsund folkemuseum

Små drypFoto:Cathrine Glette, Haugalandmuseenep er bedre enn alt på en gang! Museumsbesøk er gratis for barnehager, skoleklasser og andre opplæringsinstitusjoner.

Vi er et kulturhistorisk museum med flere avdelinger og stor gjenstandssamling. På Karmsund folkemuseum finner en utstillinger om byhistorie, jordbruk, fiske, sjøfart, håndverk, hjem og nærmiljø. Besøk også Museumsgården Ørpetveit (illustrerer landbruk og byggeskikk) og Dokken (forteller om sildabyen og hvordan folk bodde).

Museet har faste formidlingsopplegg, men tilpasser også opplegg og omvisning etter alder og interesser. Bruk museet i tema- og prosjektarbeid, til kurs, idemyldring og museumsbesøk. Ta kontakt og gjør avtale på forhånd!

Oversikt over Karmsund folkemuseum sine formidlingsopplegg finner du her.

 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook