Haugalandmuseene
 

Haugesund Billedgalleri

Han er gammal...Haugesund Billedgalleri produserer og viser varierte temautstillinger, minneutstillinger og vandreutstillinger.Formidlingstilbud blir utviklet til de ulike utstillingene.Museet tilbyr også formidling i sine faste utstillinger. Vil du ta deg frem på egenhånd, finnes det kjempepuslespill og «skattejakt» oppgaver.

Formidlingsplanen foreslår:

Førsteklasses kunst ( 1.kl/småtrinnet)

En introduksjon til kunstens verden og Billedgalleriet.

 

«And they were all free.And the were all asking themselves the same question. What?

Samtaler rundt bildet av Per Kleiva,

Hva er fint / stygt.

«Haven»

Maleri av Nikolai Astrup.

Samtale med filosofisk tilsnitt.

Prinsessen på arket.

Barn og voksne hjelper hverandre med å åpne og tolke  historien som ligger bak et verk.

 Se…. på bilder

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook