Haugalandmuseene
 

Bokn bygdemuseum

 

Hovudsamlinga til museet finnes i det gamle ungdomshuset på Håland.

Telf.52752508

Formidlingsplanen foreslår:

Førsteklasses museum ( 1.kl/ småskole)

Introduksjon til den museale verden.

Bak dørene på Bokn ( alle når tilpassa)

Arkitektur, korleis ein bygde og budde, interiør og dekor.

Vi går på museum 

 

  Dekor 2011 

 

 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook