Haugalandmuseene
 

Arquebus krigshistorisk museum

                           

Arquebus er et av Norges største okkupasjonsmuseer. Utstillingen er en reise fra angrepet på Norge til fredsdagene i mai. Det er utarbeidet » skattejakt» kart med bilder og oppgaver til barn.Telefon 52 77 01 00

 

Formidlingsplanen foreslår:

Krigen i Norge og på Haugalandet ( 8 – 10 kl )

Felles informasjon

Bli kjent med museet

Selvvalgt oppgave

Krig og fred og sånn ( 8- 10 kl)

Felles omvisning og påfølgende filosofisk samtale med vekt på å kunne stille spørsmål og følge en tankerekke.

Hverdagsliv under krigen ( mellomtrinn/ungdomstrinn)

Fra begge sider ( 8 -10 kl)

To fortellinger sett fra ulike ståsteder.

Elevene drøfter spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter , likeverd og likestilling.

Arquebus -Historien om mannen.

Krigshistorie

 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook