Haugalandmuseene
 

Skoletilbud

Det er ønskelig at kunnskapen og kompetansen ved museene skal være mest mulig tilgjengelig. I læreplanen til Kunnskapsløftet står det at skolene skal legg til rette for at lokalsamfunnet skal bli involvert i opplæringen på en meningfylt måte. Det samme gjelder rammeplanen for barnehager.

Museene har lang tradisjon for samarbeid med skoleverket som arena for læring og opplevelse. Formidlingsplanen Møt Museene! presenterer konkrete pedagogiske opplegg på museene til forskjellige aldersgrupper. Planen inneholder både selvintruerende formidlingsopplegg og opplegg med formidler fra Haugalandmuseene. Du finner Møt Museene! som pdf-fil under Publikasjoner.

Formidlingstilbud fra Haugalandmuseene

Tilbudene kan tilpasses ulike alderstrinn.

  KARMSUND FOLKEMUSEUM.
«Du grønne glitrende….»
«Jeg fant,jeg fant……
«Det er sant at….
«Vårsprett i Dokken»
» Byen vår ,Haugesund»
«De båtreisende på Vestlandet»
Skattejakt i utstillingene.
NORDVEGEN HISTORIESENTER
«Vi fisker Midgardsormen»
«Den hårfagre kongen ved Karmsundet»
«Maktspillet»
Skattejakt i utstillingene
Arkeologiske undersøkelser
HAUGESUND BILLEDGALLERI
«Se på bilder..»
«Førsteklasses kunst..»
Skulpturjakt i byparken
Skattejakt i utstillingene
ARQUEBUS KRIGSHISTORISKE MUSEUM
Krigshistorie
Skattejakt i utstillingene
BOKN BYGDEMUSEUM
» Ting og dekor»
Skattejakt i utstillingene
HILTAHUSET
Røverukykken
Bygdemuseum
NEDSTRAND BYGDEMUSEUM
Bygdemuseum
STIFTELSEN HAUGESJØEN
«Ro i skolen»
Tur med Janne Karine
VINDAFJORDMUSEET
Bli kjent med museet
Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook