Haugalandmuseene
 

Ledig stilling som magasinforvalter

 

Magasinforvalter
Haugalandmuseene har ledig 100 % 2-årig prosjektstilling som magasinforvalter i perioden 03.09.2018-03.09.2020. Stillingen skal bidra til å sikre en forsvarlig forvalting av samlingene i Haugalandmuseene. 

Arbeidsoppgaver: 
– Katalogisering, revisjon og vurdering av samlinger
– Rengjøring og pakking av samlinger
– Forebyggende konservering
– Forvaltning av magasiner

Kompetanse
Vi søker en medarbeider som har utdanning som gjenstandskonservator eller andre relevante kulturhistoriske eller museumsrelevante fag. 

Kvalifikasjoner 

Vi søker en positiv, initiativrik og engasjert medarbeider med evne til å arbeide effektivt med faglig høy kvalitet, både selvstendig og i samarbeid med andre. Det vil bli lagt stor vekt på søkerens personlige egenskaper. Erfaring fra samlingsarbeid i museum og kjennskap til registreringsverktøyet Primus er en fordel. Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Søker bør ha bilsertifikat. 

Arbeidssted:
Skåregt. 142, Haugesund. Andre arbeidssteder må påregnes. 

Lønn etter avtale. Haugalandmuseene er medlem av Virke og følger gjeldende lønnstariff for museene. De ansatte er innmeldt i pensjonskassen KLP. 

Send skriftlig søknad med CV og referanser. Innsendte vitnemål og attester blir ikke returnert. Søknad sendes Haugalandmuseene, Pb. 246, 5501 Haugesund eller til postmottak@haugalandmuseene.no 

Søknadsfrist 01.06.2018. 

Kontaktpersoner 

Direktør Mads Ramstad, tlf. 52 70 93 62, mads.ramstad@haugalandmuseene.no  eller konservator Grethe Paulsen Vie, tlf. 52 70 93 63, grethe.paulsen.vie@haugalandmuseene.no

Stillingsnummer: 1106-2018-05-15 (Oppgis ved kontakt med NAV)Kilde: Reg av arb.giver på nav.no

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook