Haugalandmuseene
 

Ledig stilling som kontormedarbeider

Haugalandmuseene AS er konsolidert museum for Nord-Rogaland. Museene skal forvalte, formidle, forske og dokumentere fellesskapets hukommelse. Haugesund Billedgalleri er avdelingen for visuell kunst med beliggenhet nord i Haugesund sentrum. 

Kontormedarbeider 50 % fast stilling 

Haugesund Billedgalleri søker en utadvendt og entusiastisk kontormedarbeider i fast 50 % stilling fra 1. august 2018. Vi søker etter en person med erfaring fra butikk og kundebehandling, og som er utpreget serviceinnstilt og imøtekommende. Noe ugunstig arbeidstid må påregnes. 

Arbeidsoppgaver 

Stillingen er fast i 50 % arbeid midt på dagen fire dager i arbeidsuka, og helgearbeid 10 helger i året. Arbeidsoppgavene er knyttet til resepsjon, regnskap og arkiv. Til stillingen hører å ta imot publikum i resepsjonen og betjene sentralbordet, daglige kontorrutiner som journalføring, føre kasse og statistikk, drift av Galleributikken og Gallerikafeen, herunder innkjøp og leverandørkontakt. Praktisk og merkantilt arbeid med utstillinger, regnskapsføring og bilagsbehandling. 

 Kompetanse 
Relevant utdanning innen økonomi og administrasjon, gjerne en bachelorgrad. Fordel med praksis fra varehandel og praktisk regnskapserfaring, generell god IT-kompetanse og erfaring med markedsføring. Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk. 

Kvalifikasjoner 
Du er fleksibel og løsningsorientert med gode samarbeidsevner. Du er ansvarsbevisst med utpreget ordenssans, positiv og serviceorientert. Du er selvgående og jobber godt i team. Du har interesse for kunst og kultur. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Arbeidssted 
Erling Skjalgsonsgt. 4, Haugesund 

Lønn etter avtale. Haugalandmuseene er medlem av Virke og følger gjeldende lønnstariff for museene. De ansatte er innmeldt i pensjonskassen KLP.  

Skriftlig søknadmed CV og referanser sendes Haugalandmuseene, pb. 246. 5501 Haugesund, eller postmottak@haugalandmuseene.no. Søknadspapirene blir ikke returnert. 

Søknadsfrist 25. mai 2018. 

Kontaktperson 
Direktør Mads Ramstad, tlf. 52 70 93 62 eller 
gallerileder Grethe Lunde Øvrebø, tlf. 52 74 41 80.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook