Haugalandmuseene
 

Styret

Medlem                                                                                         Varamedlem

Styreleder

Elisabeth Haldorsen Skagerlind, Hgsd 2016-2017                 Marte Eide Klovning, Utsira 2016-2017

Aase Simonsen, Karmøy 2016-2017                                          Endre Stople, Vindafjord 2016

John Ragnar Susort, Tysvær 2015-2016                                   Leiv Våga, Bokn 2016

Dagfinn Silgjerd, Nedstrand bygdemuseum 2016                  Marit Færevåg, Hiltahuset 2016

Sverre Meling, Karmsund folkemuseum 2016-2017              Øystein Østensjø, Arquebus 2016-2017

Magnar Jordåen, RFK 2016-2019                                              Gunn Marit Lygre, RFK 2016-2019

Grethe Paulsen Vie, Ansattes representant 2016                    Cathrine Glette, Ansattes repersentant 2016


Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook