Haugalandmuseene
 

Forskning

Haugalandmusene er en kunnskapsinstitusjon. Det betyr at vi ved siden av å bevare gjenstander og minner også skal fremskaffe ny kunnskap gjennom forskning. Nyere landbruksminne, bedehus og matkultur er eksempel på innsamlingsprosjekter som har vært gjennomført. Romani, eller de reisende er en nasjonal minoritet som er viser lite igjen i museene og faglitteraturen. Med midler fra ABM-utvikling og Norsk kulturråd og pågår arbeid med å dokumentere historien til de båtreisende på Vestlandet. Registrering av romanifolkets kulturminner er et pilotprosjekt, støttet av Riksantikvaren som har som mål å kartlegge steder og møteplasser med tilknytning til deres kultur. Museet er med i nettverket for museer som arbeider med minoriteter og kulturelt mangfold.  

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook