Haugalandmuseene
 

Årsmelding

Årsmelding 2013 arsmeldinghaugalandmuseene – 2013

Årsmelding 2012 HM årsberetning2012

Årsmelding 2011 arsmeldinghaugalandmuseene – 2011

Årsmelding 2010 HM årsberetning 2010

Årsmelding 2009 arsmeldinghaugalandmuseene-2009

Årsmelding 2008 arsmelding2008haugalandmuseene

Årsmelding 2007 arsmelding-haugalandmuseene-2007

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook