Haugalandmuseene
 

Ansatte

Direktør/konservator

Mads Ramstad

Telefon 52 70 93 62

Mobil 97 17 54 01

E-post: mads.ramstad@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo:Kontorplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Administrasjon, regionkontakt

                                                                                ___

Konservator

Grethe Paulsen Vie

Telefon 52 70 93 63

Mobil 48 15 25 09

E-post: grethe.paulsen.vie@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Kontorplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Samlingsansvarlig, fotobestillinger, regionalt fagarbeid

                                                                               __

Kontorleder

Fredrik Markhus Tveit

Telefon 52 70 93 65

E-post:fredrik.markhus.tveit@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Kontorplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Økonomi, kontoradministrasjon

                                                                                     

 Kontormedarbeider

Tina Lovise Fykse

Tlf. 52709360

E-post: tina.fykse@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Kontorplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Resepsjon, sentralbord

                                                        ________

 Formidlingsleder

Tove Selås

Telefon: 52 70 93 64

E-post: tove.selaas@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Arbeidsplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Formidling og skolekontakt ved museer i regionen

                               _____________________

Formidler

Linda Merete Høie

Telefon 52 70 93 66

E-post: linda.merete.hoie@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Kontorplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: formidling og skolekontakt ved Karmsund folkemuseum

                                       _________________

Formidler

Cathrine Glette

Telefon 52 81 24 02

E-post: historieformidler@karmoy.net

Kontaktinfo: Nordvegen historiesenter, Postboks 234, 4299 Avaldsnes

Arbeidsfelt: Formidling til barn og unge på historiesenteret

                                                                                 __

Formidler

Monica Nicolaisdatter Haugan

Telefon  52 76 05 08 eller mobil 97009834

E-post: Monica.Haugan@vindafjord.kommune.no

Kontaktinfo: Tirsdag 9.00-14.30, Vindafjordmuseet (Vikedal bygdemuseum)

Arbeidsfelt: Vindafjordmuseet

                                       __________________

Driftsleder

John Olav Lillesund

Telefon 52 70 93 67

Mobil: 90 20 30 83

E-post: john.olav.lillesund@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Arbeidsplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Teknisk drift, håndverk, vedlikehold

                                                                                       

Håndverker

Mariusz Buryj

Telefon: 52 70 93 60

Epost: Mariusz.Buryj@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Håndverk, restaurering og vedlikehold av bygninger og anlegg

                                                                  _____

Fagarbeider

Brita Marie Gudmestad

Telefon 52 70 93 60

E-post: brita.gudmestad@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Arbeidsplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Vedlikehold, renhold

                                                                                   

Fotoarkivar for museene i Rogaland

Madli Hjermann

Telefon 52 70 93 60

E-post: madli.hjermann@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Arbeidsplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland og Norsk oljemuseum.

                                                                                 

 Prosjektmedarbeider 

Arne Mæland

Telefon: 52 70 93 60

E-post: arne.maeland@haugalandmuseene.no

Kontaktinfo: Arbeidsplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt: Digitalisering av foto

                                                                                

Prosjektansatt, digitalisering av samlinger

Ana Gonçalves

E-post: Ana.Goncalves@haugalandmuseene.no

Arbeidsplass i Skåregt. 142, Haugesund

Arbeidsfelt:  Digitalisering, fotografering

_________________________________

 


Prosjektansatt håndverker

Tore Lothe Eriksen

Arbeidsfelt: Håndverk, restaurering av bygninger og anlegg
                                                                                                  


Prosjektansatt håndverker

Istvan Vincze

Arbeidsfelt: Håndverk, vedlikehold av bygninger og anlegg

 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook