Haugalandmuseene
 

Om oss

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Som regionmuseum har det faglig ansvar, og skal organisere fellestiltak med museene og kommunene. Haugalandmuseene har en desentralisert struktur og satser bredt på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie. En hovedsatsning er dokumentasjon av romanifolkets historie.

Haugalandmuseene har avdelinger i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Utsira.
Administrasjonen er på Karmsund folkemuseum i Haugesund sentrum.

Besøksadresse: Skåregt. 142, Haugesund.
Postadresse: Postboks 246, 5501 Haugesund.

Telefon: 52 70 93 60

Telefaks: 52 70 93 69

Epost: postmottak@haugalandmuseene.no

Hjemmeside: www.haugalandmuseene.no

Åpningstider: Mandag-fredag 10.00-14.00. Søndag 12-15 (september – mars)

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook