Haugalandmuseene
 

Bruken av en heroisk fjern fortid: Kulturarvskonflikter omkring Harald Hårfagres minnetradisjon

Maleri «HaraldHårfagre i slaget ved Hafrsfjord»: Ole Peter Hansen Balling, 1870.

Maleri «HaraldHårfagre i slaget ved Hafrsfjord»: Ole Peter Hansen Balling, 1870.

Haugalandmuseene ble selv gjort til studieobjekt i arkeolog Torgrim Sneve Guttormsens svært så dagsaktuelle foredrag, der bruken av kulturarv i Haugesunds-regionen ble drøftet med et kritisk blikk. Guttormsen fokuserte på sider ved «Haraldsarven» i Haugesund ut hva hvilke motsetningsfulle meninger denne arven har generert. Han argumenterte for at riksmonumentet i Haugesund bør problematiseres ut fra en dyppolitisk diskusjon om humanistiske verdier og idealer som ligger til grunn for tenkning omkulturarv. Kulturkampene som oppstår om disse verdiene og idealene er en viktig ressurs i en slik diskusjon. For videre lesing anbefales artikkelen «Bruken av en heroisk fortid i lokalt minnearbeid: Vikinghelten Harald Hårfagre» i artikkelsamlingen «Å lage kulturminner – hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes» fra 2013. Vi kan håpe at Guttormsens artikkel og deltakelse på seminaret vil oppfordre til en debatt i regionen om hvordan kulturarv skal forvaltes og hvem som skal være premissgiverne.

 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook