Haugalandmuseene
 

Restaurering av trapp i Losahuset, Dokken

 

Reparasjon av trapp. Montering

I vinter har håndverker Mariusz Buryij reparert trappen i Losahuset i Dokken. Trappen går fra gangen og opp til loftsrommene i andre etasje. Under trappen er det et lite blåmalt spisskammers. De nederste trappetrinnene var svært dårlige, og det ble etter hvert farlig både for publikum og ansatte å gå i den. For å kunne reparere trinnene, måtte hele trappen demonteres og flyttes til museets verksted. Det viste seg at det var råteskader i vangene også, og arbeidet ble noe større enn en først hadde trodd. Det er en erfaring vi ofte gjør ved restaurering. Skadene er ofte større enn det blotte øyet kan se, og det er viktig å sette av nok tid til et grundig arbeid. Når vi skal kopiere gamle bygningsdeler tar det ofte litt tid. 

Les mer »

Haugesund Billedgalleris kunstsamling på DigitaltMuseum


Haugesund Billedgalleri gjør nå deler av kunstsamlingen tilgjengelig på Digitalt Museum. Haugalandmuseene har dermed både gjenstand, foto, bygninger og kunst presentert på dette nettstedet. Hele museets samling av Haugesunds-kunstneren  Ole Frøvig (1877-1951) ligger nå ute. Frøvig ble kjent for sine portretter, interiør- og landskapsbilder i en naturalistisk stil. Han kom fra et religiøst miljø, var selv en dypt religiøs mann, og som maler valgte han ofte motiver med tilknytning til dette miljøet. 

Les mer »

Museumstafetten 2018

Her finner du årets program

MUSEUMSTAFETTEN 2018

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook