Haugalandmuseene
 

Rapport om evaluering av Haugalandmuseene

00479Telemarksforkning v/Ole Marius Hylland har på oppdrag fra Haugalandmuseene skrevet rapporten “Haugalandmuseene - Anbefalinger om fremtidig organisering“. Rapporten med anbefalinger blir et grunnlag for arbeidet som er satt i gang med å nyorganisere museene i Nord-Rogaland.

“Husmorlaget; ei utstrakt hand”

MHB-F.003319Vindafjordmuseet inviterer til temakveld om husmorlaget tysdag 29. april kl 18-20.  Me vil denne gongen sette ljos på Husmorlaget i Vikedal og deira viktige funksjon i bygda. Du vil få presentert husmorlagets si historie og verksemd ved Ingebjørg Helgesen og Ruth Mikkelsen.  Les mer »

Museumstafett – ” Historien om Haugalandet -1940 – tallet ”

topp_2_verdenskrig «Historien om Haugalandet-1940-tallet» er tittelen på forfatter/journalist Tor Inge Vormedals femte bok i en serie som tar for seg Haugalandets historie. Denne gang er det 1940-tallet som er temaet – og andre verdenskrig  er en viktig del av dette tiåret. Vormedal skriver at til tross for at så mange som 3.500 tyske soldater befant seg på Haugalandet i denne perioden, ble ikke regionen utsatt for store krigshandlinger. Kostholdet var magert, men ingen døde av sult. Det som sved mest for folk flest var mangelen på demokrati – mangelen på frihet.

Les mer »

Haugalandmuseene deltar i det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet 2014. ”Norges riksmonument mot 2014” - et forskning- og formidlingsprosjekt om riksmonumentet Haraldsstøtta, skal spore til debatt og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det moderne fram mot 2014.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook