Haugalandmuseene
 

Velkommen til å besøke Haugalandmuseene i sommer

Her finner du oversikt over åpningstidene til de ulike museene:nordvegen-013

HA – Sommerannonse 2016

Miljømuseet Dokken

Dokken ringblomster

 

Dokken musem har åpnet for sommeren. Museet er åpent søndag til fredag fra kl. 11-16.

Guidet tur i museumshusene er inkludert i billetten og museet tilbyr våre besøkende ulike aktiviteter for barn.

Velkommen!

 

 

Registrering av gjenstander ved Nedstrand bygdemuseum

Mari Grønlund rengjør gjenstandene før registrering

Registrering av gjenstander er et av museets faste oppgaver, året rundt. I mai arbeidet to av museets ansatte på Nedstrand bygdemuseum og registrerte potter, krukker og diverse kjøkkenutstyr. Tidligere har vi registrert verktøyet etter båtbygger Olaf Johan Olsen Torsteinsbø – høvler, båttvinger og bor, for å nevne noe. Vi gir gjenstandene en egen signatur og nummer, legger inn beskrivelser med emneord i vår database, og fotograferer dem. Dette gir en god oversikt over samlingene, og gir oss mulighet til å søke dem opp. Til slutt publiseres gjenstandene på digitalt.museum.no, slik at museets samlinger blir tilgjengelige for alle.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook