Haugalandmuseene
 

Ny hjemmeside

Museet har fått nytt navn og hjemmeside.  På de nye hjemmesidene for Haugalandmuseet presenteres alle arrangementer, aktiviteter og utstillinger i regionmuseet. I tillegg er det informasjon om åpningstider, alle museene, undervisning og samlinger: https://haugalandmuseet.no/

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook