Haugalandmuseene
 

Komposisjonsmaling

Stabburet på Vikedal bygdemuseum og den grindbygde løa på småbruket Veien i Nedstrand er i år malt med komposisjonsmaling. Det er første gang museet tar i bruk denne type maling – og vi er svært fornøyde med resultatet. Stabburet ble malt med maling laget av vann, rugmel, jernvitrol og rødt fargepulver. Malingen til løa på Veien, Nedstrand er laget av vann, rugmel, jernvitrol og gult (oker) fargepulver.

 

Komposisjonsmaling er en utendørsmaling med lang tradisjon i Norden. Skriftlige kilder viser at malingen har vært i bruk i Sverige fra 1600-tallet under betegnelsen slamfärg. Antagelig har komposisjonsmaling blitt brukt like lenge i Norge. Malingen er diffusjonsåpen – det vil si at den slipper fuktighet i underlaget gjennom malingsjiktet. Den er lett å påføre, særlig hvis underlaget er litt fuktig fra før. Den sitter dårlig på annet enn friskt tre, og best på uhøvlet tre og ble derfor i hovedsak brukt på uthus. Den hverken flasser eller blærer. Den er også lett å vedlikeholde. I tillegg er komposisjonsmaling billig og løsemiddelfri. Malingen, som lages av melklister, fargestoff og vann, er helt løsemiddelfri og miljøvennlig. Man kan koke den selv, eller kjøpe ferdig. Ikke minst er det praktisk at man kan male med den på fuktig vegg. Perfekt for norske forhold, med andre ord.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook