Haugalandmuseene
 

Industrifotografen Tor Brekke

MHB-F_TB-8022-1_1I vinter har fotoarkivar for museene i Rogaland, Madli Hjermann, digitalisert og registrert fotografier fra industrifotografen Tor Brekke. Mange av bildene ble er tatt i perioden 1970-1990 ved HMV (Haugesund Mekaniske Verksted, nå Aibel). Bildene viser arbeidet ved verkstedet, skip og plattformer og ansatte i arbeid og på fritiden. Hydro Alnor ( i dag Hydro Aluminium Karmøy) er dokumentert på lik linje med HMV. Lokalt næringsliv, skip og fiskeflåten med tilknytning til Haugesund er også godt dokumentert. Madli Hjermann har skrevet en artikkel om denne fotosamlingen – og hele artikkelen kan leses her: Industriens estetikk – Tor Brekkes bilder 
Bildene til Tor Brekke er i sjangeren Straight Photography. Straight Photography kjennetegnes av kontraster, rikt toneomfang og skarpt fokus. Retningen kan gjerne ses i kontrast til piktoralismens manipulerte bilder med uklart fokus. I samlingen er det bilder med utelukkende dokumenterende hensikt, men også bilder hvor det kan se ut som han vil uttrykke noe mer. Brekke har god sans for linjer, former og lys. Straight Photography og flere av retningene innenfor denne sjangeren kjennetegnes av at bildene ikke har blitt manipulert, hverken under fotografering eller i mørkerommet. Det gjelder også de fleste bildene til Brekke, med unntak av noen personbilder, som ser ut til å ha vært iscenesatt.
(teksten er hentet fra artikkelen Industriens estetikk – Tor Brekkes bilder, skrevet av fotoarkivar Madli Hjermann: https://fotonettverk-rogaland.no/industriens-estetikk-tor-brekkes-bilder/)

 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook