Haugalandmuseene
 

Digitalisering og pakking av glassplater

I løpet av vinteren og våren har vi digitalisert og pakket 1300 glassplater fra fotoarkivet etter Margit Petersen. Glassplatene, 97 000 i alt, er lagret i originalemballasjen fra fotografen, små pappesker med 15-25 glassplater liggende oppå hverandre. For å øke tilgjengeligheten og bedre oppbevaringen av glassplatene, blir de nå digitalisert, katalogisert og pakket om. De legges i syrefrie konvolutter og stables stående i syrefrie esker. Å bruke riktig emballasje er et av mange forebyggende konserveringstiltak som gjøres i museet. Museet har et stort ansvar for å sikre at alle gjenstandene har gode bevaringsforhold, og for å legge til rette for forskning og formidling.

Margit Petersen ble født i Stavanger i 1881. Hun ble utdannet hos Carl Jacobsen og «Henriksen & Co.» I Stavanger. Hun var så negativretusjør hos Selmer Norland i Bergen og deretter hos Hakon Johannessen, Stavanger, hvor hun lærte fotografering. Hun bestyrrte Johannessens filial i Haugesund fra starten i 1910 til 1925 og startet eget firma i 1926. Hun tok svennebrev og håndverkerbrev i 1927 og var medlem av Prøvenemnden i flere år. Etter hennes død i 1955 drev broren Harald Petersen, som hadde vært med i firmaet, dette videre til det ble avviklet i 1964. Museet fikk da glasplatearkivet med negativregister og alfabetisk ordna kunderegister. Negativarkivet etter henne utgjør 97 246 glasplater. Det er glassplater fra perioden 1926-1964. Den største delen av arkivet etter henne er atelierfoto. Men firmaet Margit Petersen A/S var også ute og fotograferte i festlig og offisiell samanheng. Oppdragsfoto for kommuner og bedrifter er godt representerte i arkivet.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook