Haugalandmuseene
 

Museumskvarter Karmsund folkmuseum

Velkommen til Museumskvarter på Karmsund folkemuseum tirsdag 17.april kl. 12.oo.

Monica Haugan frå Vindafjordmuseet til fortelje om vervartida i Hogganvik.

Var det slik at sild og giftarmål gjekk hand i hand?

 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook