Haugalandmuseene
 

Aktivitesdag på Vindafjordmuseet 22. april

Tema: Ull i alle variantar

med formidlarar og instruktørar:

  • Toving med kaninull
  • Nålefilting
  • Hose og bregdeband
  • 17 mai-sløyfe på båndvev
  • Slentring, snorteknikker og slyngestokker
  • Forteljarstund

     

Kom og lag deg noko fint. Kafe og drøsekrok.

Inngong kr. 50, Familie kr.100

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook