Haugalandmuseene
 

Museumskvarter 16.januar kl. 12


Velkommen til årets første Museumskvarter, v/ Grethe Paulsen Vie
Da silda kom tilbake – om snurpenota, ein revolusjon i Sildefisket.
Den 10. juli 1903 gjorde kuttaren «Harald» det første vellukka snurpenotkastet ved Island.  I 1906 var det hele 71 snurpenotlag ved Island. Snurpenota blei etter kvart også tatt i bruk i brisling- og småsildfisket. Vi snakkar her om eit svært effektivt fiskeredskap – ein revolusjon innan fiskerifangsten.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook