Haugalandmuseene
 

Museumskvarter tirsdag 21.11 Hummerfiske

Hummerfiske

Hummerfisket har lange tradisjoner på Vest- og Sørlandet, og utviklet seg til å bli en lukrativ eksportvare fra 1600-tallet. Den gang kunne hummeren høstes helt oppe i fjæresonen ved bruk av lange klyper eller tenger av tre. Dagens fangstredskap, teiner, ble først innført på midten av 1700-tallet. Både Bokn, Skudeneshavn og Presthavn (Torvastad) var betydningsfulle havner i hummerfisket i Nord-Rogaland. I gode fangstår på 1800-tallet ble det fanget over 1000 tonn hummer i disktriktet. Museets har flere fangstredskaper fra hummerfisket som kan bidra til å fortelle om denne viktige og spennende delen av fiskerihistorien vår.

Velkommen til Museumskvarter på Karmsund folkemusem tirsdag 21 .11 kl 12.00 og hør konservator Grethe Paulsen Vie fortelle.

I siste halvdel av 1600-tallet gikk hollandske hummer-kvaser (brønnbåt) årvisse turer til Ryfylkefjordene. Skudeneshavn og Bokn var de første hummerhavnene og fikk jevnlig besøk av disse hummerfartøyene. Rundt 1730 begynte også engelskmennene å kjøpe opp hummer. Konkurransen om oppkjøp av hummer var sterk, samtidig som hummerfangstene minket. Det første fredningsforslaget på hummer kom allerede på 1700-tallet. Men det var først i 1848 vi fikk en årlig fredningstid.

Kilde: O. Indrehus: Rogaland fiskarsoga i eldre og nyare tid. Utgitt av Rogaland fiskarlag 1939.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook