Haugalandmuseene
 

Wrangell-eiendommen blir museum


Haugesund kommune og Karmsund folkemuseum har spleiset og kjøpt Wrangell-eiendommen for 10 millioner kroner. Museet får nå et museumskvartal som kan presentere Haugesund for besøkende på en ny og spennende måte i framtida. Museet vil planlegge og legge til rette for et attraktivt sentrum. Wrangell-eiendommen er enestående i Haugesund sentrum med sin sentrale beliggenhet i Torgbakken. Privatboligen med hageanlegget er unik i sentrum, og er vel verdt å bevare.
Museet er glad for at Wrangell-eiendommen er sikret. Karmsund folkemuseum har arbeidet for dette i mange år. Allerede i 1939 testamenterte Wrangell en eiendom til museet, og på slutten av 1940- og begynnelsen av 1950-tallet arbeidet museet for et makeskifte med Vanførelaget som fikk Wrangell-huset, men det førte ikke fram. Da museet solgte eiendommen fra Wrangell på 1970-tallet, ble pengene plassert i «H. M. Wrangell og hustrus fond» som grunnkapital til museet for å kjøpe fast eiendom. Karmsund folkemuseum ønsket også å overta eiendommen rundt 1993 da den ble solgt til private. Nå har museet arbeidet for å få kjøpt eiendommen i syv år. Wrangell-eiendommen var bursdagsønsket da Karmsund folkemuseum rundet nitti år i 2015. Dagens kjøp er slik museet ser det på mange måter en oppfølging og fullføring av den nesten 80-år gamle gaven fra Wrangell.

Skipsreder H. M. Wrangell og hustru kjøpte eiendommen i 1892, og engasjerte arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff i Stavanger til å tegne villaen som ble oppført og sto ferdig sommeren 1893. Eiendommen har endret grenser noen ganger ved å avstå grunn til drosjene i Torgbakken, innarbeide drosjehytta som nå er gatekjøkken samt opparbeide hage der det sto en bygning i Sørhauggata mot SV. Wrangells villa var den første store bygningen i Torgbakkens øvre del. Vår Frelsers kirke sto ferdig i 1901, og Posthuset i 1925.

Fotografi av Wrangell-eiendommen fra 1937. Foto: Margit Petersen/Karmsund folkemuseum. MHB-F.001506

Den store en og en halv etasjes boligen er tegnet i sveitserstil med utoverhengende skifertak, gavlparti i alle fasader, symmetri i grunnplanen og store værelser med store vinduer. Fasadedetaljene gir bygningen særpreg, og bruken av farger framhever de arkitektoniske detaljene med rikt utskårne snekkerarbeider. Hageanlegget er fra 1890-årene, og fotografier viser grusganger, sittegrupper, plener og mange friserte hekker, busker og trær.

 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook