Haugalandmuseene
 

Forteljarstund på Karmsund folkemuseum i haustferien

Det er sant at ….

Forteljarstund på Karmsund folkemuseum .

Bli med Tove Selås i museumskjellaren

Mandag 9. tirsdag 10.og onsdag 11. oktober

Alle dagar kl. 10.30

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook