Haugalandmuseene
 

Margit Petersens portretter på Digitalt museum

Familiegruppe – bestilt av Tine Steinstø. Viken, Karmøy.

I disse dager digitaliseres deler av Margit Petersens glassplate-samling. Og allerede nå kan du se 3500 portretter fra hennes firma på Digitalt Museum. Det er gode muligheter for å finne både foreldre, besteforeldre og oldreforeldre i dette arkivet. Hun var en dyktig atelierfotograf, og mange av byens tidligere og nålevende innbyggere er fotografert hos henne. Hun ble hyppig brukt som fotograf ved store anledninger, som bryllup og runde dager.Du kan søke i bildene hennes her: Digitalt Museum – Margit Petersen

I  november 1926 etablerte Margit Petersen eget firma i Haugesund, og hun tok svennebrev og håndverkerbrev i 1927. Hun fikk også diplom på utstillinger i Haugesund i 1928 og 1931. Da Margit tok håndverksbrev var faget ennå ganske nytt. Den 7. mai 1901 gikk den første henvendelsen til regjeringen om å få fotografi anerkjent som håndverk. I 1913 ble det vedtatt regler for svenneprøve og læretid. Fotograffaget ble lagt inn under håndverksloven med kongelig resolusjon av 19. juni 1914. Det var viktig for fotografene å bli sett på som en håndverksgruppe på lik linje med andre yrker som krevde utdannelse, og fra 1926 ble det blant annet arrangert en rekke mesterkurs for fotografer. Slik ble de rustet til å møte konkurransen og et marked der flere amatører anskaffet seg fotoapparater.

Firmaet Margit Petersen holdt til i hjørnehuset mellom Torggata og Sørhauggata, med adresse Sørhauggt. 158. Margit hadde mange ansatte, og en av dem var Sigrun Barane (f. 1947), kontoransatt, som jobbet i forretningen fra 1943-1955. I et intervju forteller Sigrun at atelieret lå i 3. etasje og at loftet var lager for glassplatene. Atelieret beskrives som et stort rom, med en rødbrun portiere mot mørkerommet. De hadde en del ulike rekvisitter som bakgrunn. Blant annet en brodert stol, som går igjen på mange av bildene. Et stort kamera sto fast i atelieret og noen mindre apparater som de brukte på andre oppdrag. Benker ble brukt til oppstilling av større grupper. Både skoleklasser og sangkor ble fotografert i atelieret.

I mange år drev fotografen Fredrik Thomas Krogh Monclair Haugesunds største fotograffirma. Men etter at han avviklet i 1933, overtok firmaet Margit Petersen denne posisjonen. Firmaet hadde en stor kundegruppe og mange ansatte, også flere fotografer. Broren Harald Petersen (1897-1963) både arbeidet og var medeier i firmaet. Harald tok mesterbrev etter å ha gått i lære hos søsteren Margit. Før han flyttet til Haugesund, hadde han gått i «klisjélære» hos Dreyer i Stavanger. Harald Petersen medlem av haugesund håndverkerforening og leder av Haugesund Fotolaug en periode. Mens Margit Petersen var den som fotograferte mest i atelieret, tok han mye av mørkeromsarbeidet. Han skal også ha vært mye rundt på oppdragsfotografering i byen og laget en del kinoreklame for bedrifter.


Vivi Nilsen (1887-1985), også utdannet fotograf, var ansatt i firmaet i mange år. Hun hadde sin læretid hos fotograf  Giblausen og fotograf Finne i Oslo. I Haugesund arbeidet hun først hos Fredric Monclair, før hun begynte hos Margit Petersen. De siste årene firmaet eksisterte, var det Vivi som fotograferte mest i atelieret, mens Margit retusjerte. Vivi tok også mye av oppdragsfotograferingen av bedrifter og grupper rundt om i byen.    

Margit Petersen døde brått i 1955, og broren Harald drev firmaet videre til 1964, da det ble avviklet. Karmsund folkemuseum fikk da glassplatearkivet med negativregister og alfabetisk ordnet kunderegister. Negativarkivet utgjør 97 246 glassplater. Tidligere museumsstyrer Nils Henrik Thuastad beskriver overtakelsen av arkivet 5. mai 1964 i sin dagbok:

«I styremøte 30. april vart det vedteke å overta fotografi platesamlingen etter Margit Petersen, og i dag er me byrja flytta han frå atelieret på Torget til Jonas Lies gt. 10. Det blir eit svært arbeid.  Katalogen – det er heldigvis fullstendig katalog – omfattar kring 100.000 nr. og kvart nr. som regel fleire plater. Eg har fått folk og lastebil frå kommunen. Platene er hovudsakleg lagra på høgaste rotlemen med smale og kronglete trappar, i alt 3 høgder ned. Så blir det å få plassert dei i Jonas Lies gt. Det vil nok og by på store vanskar. Platene går tilbake til 1926 da M. P. tok til med eige fotografisk atelier, og rekk heilt til nå» (Fra Nils Henrik Tuastads dagbok, Karmsund folkemuseums arkiv).    

Glassplatesamlingen er en stor og betydningsfull del av Karmsund folkemuseums fotosamling, og motivene er mye brukt, både i museets egen formidling og i lokalhistoriske utgivelser og bøker.

 

 

 

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook