Haugalandmuseene
 

Robåt til låns på Dokken museum

kystled båt

Robåten inngår i Kystleden i Nord-Rogaland og Sunnhordaland, som organiseres av Friluftsrådet VEST.

Slik låner du robåt på Dokken museum:

 
Ta kontakt med Dokken museum på tlf: 48265311

eller Turistinformasjonen på tlf: 52010830 i åpningstidene.

Gi beskjed om navn, mobilnummer, antall personer, ro-rute og forventet tidspunkt for retur. Redningsvester/flytevester til utlån. Når du er registret som låner mottar du kodene til låsen på båten. Båten lånes ut vederlagsfritt og administreres av Dokken Museum og Turistinformasjonen-Bytunet.
Mer info om kystleden på: www.frivest.no eller www.kystled.no

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook