Haugalandmuseene
 

FM-sendingene – i dag blir de radiohistorie


Når  FM-sendingene i dag slukkes i Rogaland, er det slutten på en 63 år lang historie med sendinger over FM-sambandet. De første prøvesendinger med FM gikk fra Voss i 1954, men det ble ikke fart i utbyggingen før på 1960- og 1970-tallet. Det ble etterhvert satt opp FM-sendere over hele landet. Samtidig som senderne ble flere, sendte man fortsatt også AM-sendinger både på mellom-, kort- og langbølge. Overgangen til en ny radiotid skjedde over tid, folk kjøpte seg FM-radioer i tur og orden og snart lyttet det store flertall til FM. 

Bedre lyd, bedre gjengivelse, har i alle år vært et mål både for de som har laget radio, de som har distribuert radiosignalene gjennom lufta og ikke minst hos radiolytterne. Fra skurrende lyd som knapt var å oppfatte, har lydbildet blitt bedre og bedre. Stereo hadde allerede på 1950-tallet blitt en ny standard på plater og båndopptak. I 1969 kom de første prøvesendinger i stereo i FM-nettet fra NRK i Oslo-området. I 1975 ble det også startet stereosendinger i Trondheims-, Bergen- og Bodø-området. Mange vil nok huske magien med den grønne lampa som lyste opp i det nyanskaffede radioappratet da den tok inn FM-signaler med stereolyd!

Radiosamlingen i Haugalandmuseene består for det meste av radioer fra «gullalderen» – 1950- og 1960-tallet, før FM-sendingene og stereoens tid. Når vi i dag skal parkere alle FM-radioer, kan vi samtidig gå inn på Digitalt museum og mimre litt over en svunnen radiotid: https://digitaltmuseum.no/021095844117/radio

Kilde: https://www.nrk.no/organisasjon/radioen—det-forste-massemedium-1.6512029

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook